Photo
Reitingu sistēmaSākums Top100 | Top100 vakar | Reklāma | Reģistrācija | Jautājumi | Hostings | Kontakti | Login |
Meklēt
 Anime
 Auto/moto
 Bizness
 Blogi/blogs.lv
 Ēdināšana
 Ceļojumi
 Celtniecība
 Darbs/Karjera
 Datori
 Digitālā māksla
 DIVX
 Dizains
 Drošība
 Dzīvnieki
 E-komercija
 Ekonomika
 Foto
 Humors
 Iepazīšanās
 Ģimene
 Informācija
 Internet
 IRC/čats
 Izglītība
 Izklaide
 Kultūra
 Lauksaimniecība
 Likumi/tieslietas
 Literatūra
 Māksla
 Mobīlie telefoni
 Mode
 MP3
 Mūzika
 Nekustamais īpašums
 Politika
 Portāli
 Privātlapas
 Programmēšana
 Reklāma
 Reliģija
 Rupnieciba
 Sabiedriskās org
 Security
 Sex, erotika
 Skaistumkopšana
 Software
 Spēles
 Sports
 Tehnika
 Valsts iestādes
 Veikali
 Veselība
 Vides aizsardzība
 Viesu nami
 XXX
 Zinātne
 Žurnāli/Laikraksti


1. On-line.lv portal *2019*
2. Siltumtehnika, santehnika, kanalizācija
3. iRadio.lv - klausies radio, skaties Tv ineternetā
4. Statistiskā datu apstrāde pētījumiem
5. VISZEMĀKO CENU santehnikas E-veikals
6. Aku urbšana.
7. Darba meklētāju un darba devēju portāls
8. Sētnieka pakalpojumi par draudzīgām cenām
9. Kāzu, bērnu, ģimeņu, reklāmas fotogrāfs. Foto pak
10. Medicina.lv - Viss par veselību un skaistumu.Hostel Bad Gastein
Motel Bad Gastein
Guesthouse Bad Gastein Guesthouse Bad Gastein

Zinātnes jaunumi
ON-LINE.LV sadarbībā ar


Unikālais prāts. Andris Ambainis, kvantu datori un gaidāmā revolūcija
Cilvēce šobrīd atrodas uz jaunas ēras sliekšņa – tā būs kvantu datoru ēra. Kvantu dators, ja zinātnieki tādu spēs izveidot, radikāli mainītu priekšstatus par datu apstrādes ātrumu un datu drošību. Kvantu dators darbotos nevis ar binārā koda starpniecību, kuram ir tikai divi stāvokļi („0” vai „1”), bet ar nesalīdzināmi progresīvāku un efektīvāku atomu stāvokļu metodi. Kvantu datori dažādās pasaules Universitātēs tiek saistīti ar daugavpilieša Andra Ambaiņa vārdu

Andris Ambainis ir viens no ievērojamākajiem jaunajiem zinātniekiem ne vien Latvijā, bet arī pasaulē. Viņš ir ieguvis 2 doktora grādus, pirmo Latvijas Universitātē aizstāvēja 22 gadu vecumā. 31 gada vecumā viņš jau ir profesors un Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis. Prof. Ambainis Latvijās viesojas divas reizes gadā, viņš ir pasniedzējs Vaterlo Universitātē (Kanāda) un nodarbojas ar pētniecību šīs universitātes Kvantu Skaitļošanas institūtā.

Datorzinātņu profesors Rūsiņš Mārtiņš Freivalds stāsta: „Kad Andris bija tikko iestājies LU, viņu pie manis atveda profesors Agnis Andžāns un teica: „Tas ir mans vislabākais olimpiāžu dalībnieks!” Andris rēķināja patiesi brīnišķīgi. Viņš tikko mēnesi bija nomācījies LU, es viņam iedevu kādu 15 gadus neatrisinātu matemātisku problēmu, ko viņš tad pat oktobrī, pirmā semestra students būdams, atrisināja!"

Andri uzņēma Prinstonas zinātniskajā centrā ārpus konkursa, jo viņš uzrādīja fantastiskus testa rezultātus, turklāt uz to brīdi jau bija doktors ar LU diplomu, kas toreiz vēl ASV nebija oficiāli atzīts izglītības dokuments. Tad Andris pārgāja darbā uz Vaterlo Universitāti, kas gan nav tikai augstskola, bet vesels zinātniskais centrs, kurā kvantu skaitļošanas nozarei kāds labvēlis ziedoja aptuveni USD 40 milj. Par šo naudu viņi ir „sapirkuši” pašus labākos pasniedzējus un doktorantus.


Kad kvantu datori nonāks uz mūsu rakstāmgaldiem?

„Kvantu mehānika ir fizikas nozare, kas pēta procesu ļoti maza izmēra daļiņu, piemēram, atsevišķu atomu vai elementārdaļiņu līmenī. Kvantu mehānikai ir simts gadu ilga vēsture. Kvantu skaitļošana un tās algoritmi, kā arī kvantu kriptogrāfija ir jaunāki zinātnes virzieni. Tie pēta, kā kvantu mehāniku var lietot, lai risinātu ar datorzinātnēm, informācijas pārraidi u. c. saistītus jautājumus. Kvantu algoritmi pēta, kā var ar kvantu mehānikas palīdzību ātrāk veikt skaitļošanas uzdevumus, piemēram, skaitļu sadalīšanu pirmreizinātājos. Kvantu kriptogrāfija pēta, kā kvantu mehānikas principus var lietot drošai informācijas pārraidei,” skaidro Andris Ambainis.


Kādas ir kvantu datora priekšrocības, salīdzinot ar mūsdienu parasto datoru?

Jo grūtāks uzdevums jārisina, ko labāk atklājas kvantu datoru pārākums. Kvantu dators ar 10 kvantu bitiem 10 laika vienībās izdarīs tik daudz, cik tradicionālais dators 210 laika vienības. 10 kvantu bitu gadījumā šī starpība nav pietiekami liela, tāpēc, lai šī priekšrocība būtu praktiski izmantojama, vajag kvantu datoru ar vismaz 100 vai dažiem simtiem kvantu bitu. Prognozējams, ka pēc 15, varbūt 20 vai 30 gadiem būs kvantu datori ar pietiekamu bitu skaitu, lai tas būtu ātrāks par mikroshēmu datoru.

Mums visiem pazīstamajiem datoriem ir sarežģīti īstenot tādu uzdevumu kā skaitļa sadalīšana pirmreizinātājos, kam ir svarīga nozīme darbā ar datiem. Piemēram, ja ņem tūkstoš zīmju skaitli, tad šo uzdevumu nav iespējams atrisināt saprātīgā laikā, precīzāk, nav zināms veids, kā to izdarīt. Kvantu dators, ja mēs tādu uzbūvēsim, būs spējīgs ātri un efektīvi atrisināt šo problēmu.

Kvantu priekšrocības var tikt izmantotas dažādās nozarēs, piemēram, kvantu kriptogrāfijā būtu iespējams panākt tik drošu informācijas pārraidi, kāda nav iespējama ar šodien izmantotajām metodēm. Informācija, kas tiek nosūtīta, izmantojot kvantu kriptogrāfiju, ir nesalīdzināmi drošāka, jo jebkura iejaukšanās „no malas” datu pārraidē nekavējoties tiks atklāta. Vienīgā iespēja, kā šī informācija varētu kļūt nedroša ir, ja kvantu mehānika nav patiesa vai arī, ja noris līdz šim neatklāti fizikāli procesi.


Vai kvantu skaitļošanas algoritmus var paskaidrot saprotami?

Tradicionālie skaitļotāji var atrasties divos stāvokļos, nosacīti „0” vai „1”, bet kvantu skaitļotājs var atrasties dažādos starpstāvokļos, tas ir, 0 ar kaut kādu varbūtību un 1 ar citu varbūtību. Šo varbūtību dēvē par amplitūdu, jo tā var būt arī negatīva, un tas rada daudzus interesantus efektus. Piemēram, mēs varam paralēli veikt vairākus skaitļošanas procesus, paralēli iegūt vairākus rezultātus un tad mēs varam šos rezultātus kombinēt. Ja mēs esam rīkojušies pareizi no matemātikas un fizikas viedokļa, var panākt, ka paliek tikai vajadzīgie rezultāti. Runājot tehniskāk, ir notikuši paralēli skaitļošanas procesi, mēs esam atraduši daudzus rezultātus, kas atšķiras ar pozitīvu vai negatīvu amplitūdu. Ja skaitļošanas problēma, ko mēs risinām, ir pietiekami labi adaptēta kvantu mehānikai, nevajadzīgie rezultāti viens otru iznīcina, un paliek tikai vajadzīgais rezultāts. Šī ir teorija, ko var pietiekoši precīzi aprakstīt matemātiski un tad pierādīt uz 12 kvantu bitiem.

Kvantu skaitļošanai šobrīd ir ļoti liela rezonanse gan zinātniskajā vidē, gan populārzinātniskajos žurnālos. Atceros, kā 1993. gadā, kad es studēju bakalaura programmā pie prof. Freivalda, kvantu dators bija kas nedzirdēts. Togad viņš no kādas zinātniskās konferences atveda biezu mapi, kurā bija ap 80 rakstiem, divi no kuriem veltīti tieši kvantu skaitļošanai. Tad viņš deva man tos lasīt un teica: „Šī ir tā joma, kurā vērts strādāt tālāk”. Viņš bija tas cilvēks, kurš noprognozēja kvantu datoru jomas attīstību. Līdz 1997. gadam, kad es sāku studēt ārzemēs, mūsu darbam šajā jomā nebija sevišķu panākumu, taču radās liela interese. Vēlāk es noklausījos kursu par kvantu skaitļošanu. Pēc kāda laika viesojos Latvijā, un izrādījās, ka ar profesoru Freivaldu savās idejās esam gājuši ļoti līdzīgu ceļu.


Kādi ir panākumi praktiskā kvantu mehānikas lietojumā?

Praktiski kvantu kriptogrāfija ir realizēta praksē. Ar tās palīdzību var droši pārraidīt datus pa kabeli ar garumu līdz 60 km. Ir 2 firmas, viena ASV un viena Šveicē, kas izmēģina šo tehnoloģiju komercializāciju. Kvantu dators ir projekts tālākai nākotnei. Šobrīd ir eksperimentāli prototipi, kuri realizē skaitļošanu aptuveni uz 12 kvantu bitiem. Ar šo prototipu palīdzību var nodemonstrēt kvantu datora darbības pamatprincipus.


Vaterlo Universitātē ir 12 kvantu bitu kvantu dators. Kā tas uzbūvēts un kāds ir tā pielietojums?

Šis dators ir uzbūvēts, izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses tehnoloģiju šķidrumā. Šķidrumā ir 1-histidīna molekulas, un katrs atoms šajās molekulās ir viens bits, t.i., tajā ir iekodēta vai nu „0” vai „1”. Šī informācija ir iekodēta, izmantojot atomu orientāciju magnētiskajā laukā. Katra šāda molekula satur 12 atomus, katrs no kuriem satur vienu kvantu bitu informācijas. Tad ar magnētiskā lauka palīdzību šie atomi tiek grozīti, un tādējādi šī informācija tiek mainīta un tiek veikta skaitļošana ar kvantu bitiem. Šis kvantu dators tiek izmantots, lai mēs iemācītos to, kas vajadzīgs lielāka skaita kvantu bitu datora būvēšanai. Tiek eksperimentēts, kā mēs varam kontrolēt kvantu bitus ar pietiekami augstu efektivitāti, lai gūtās zināšanas varētu izmantot lielāka datora būvēšanā.


Cik daudz Jūsu publikācijās ir talanta un cik daudz – darba?

20% talanta, 80% darba.

Aleksandrs Vorobjovs, Universitātes Avīze
7. jūnijs, Universitātes Avīze , (Tehnoloģijas)


[Lasiet pēdējos jaunumus]Arhīvs hronoloģiski:
Jūlijs (2006)
Jūnijs (2006)
Maijs (2006)
Aprīlis (2006)
Janvāris (2006)
Decembris (2005)
Novembris (2005)
Oktobris (2005)
Septembris (2005)
Janvāris (2005)
Decembris (2004)
Novembris (2004)
Oktobris (2004)
Septembris (2004)
Jūlijs (2004)
Jūnijs (2004)
Maijs (2004)
Aprīlis (2004)
Marts (2004)
Februāris (2004)
Janvāris (2004)


Arhīvs pēc tēmas:
Astronomija
Botānika/Zooloģija
Fizika/Ķīmija
Interesanti fakti
Matemātika
Medicīna/Fizioloģija
Tehnoloģijas
[Pievienot jaunumus]

© SIA LUTUMAC

Kur var iegādāties žurnālu TERRA?

To var iegādāties avīžu un žurnālu tirdzniecības vietās, kā arī abonēt abonēšanas centros "Diena" vai ikvienā Latvijas Pasta nodaļā visā Latvijā. Palūdziet pastā iemaksas ordera formu PNS-020 un aizpildiet to sekojoši:
- Kam: SIA Mācību grāmata
- Reģistrācijas Nr.: 50003107501
- PNS konts: PNS1000096214

Terras WEB adrese: www.terra.lu.lv
Piedāvājam Jums iespēju on-line portālā izvietot jebkura tipa reklāmas bannerus un preču aprakstus. Cena pēc vienošanās.
Precīzāku informāciju saņemiet, nosūtot pieprasijumu [kontakti] .Login webmāsteriem1. Bizness:
AirV
2. E-komercija:
Velosipēdi
3. E-komercija:
Party Inbox
4. Internet:
Andsoft.lt
5. E-komercija:
Atletas.lt
6. E-komercija:
Molecule
7. Internet:
EnterNet
8. E-komercija:
Amore for Home
9. Izklaide:
Pasākumu vadītāji
10. Tehnika:
Elektromotori

on-line.lv rating system
© SIA LUTUMAC