Photo
Reitingu sistēmaSākums Top100 | Top100 vakar | Reklāma | Reģistrācija | Jautājumi | Hostings | Kontakti | Login |
Meklēt

Hostel Bad Gastein
Motel Bad Gastein
Guesthouse Bad Gastein Guesthouse Bad GasteinMūsu portāls pašreiz atjaunojās, jo tas ir dzimis pagājušajā gadsimtā, pat gadu tūkstotī!


Portāls on-line ir uzsācis savu darbību 1999. gadā! Tas ir laiks pagājušajaā gadsimtā kad pat īsti vēl nebija vienotības par latviešu burtu kodējumu. Tāpat programmēšanas valodas un datu bāžu standarti 23 gadu laikā ir pilnīgi citi. Mēs adaptējāmies visus šos gadus, bet nu ir laiks pilnībā pārststrādāt visus skriptus, kodējumu un atjaunot datu bāžu administrācijas rīkus un drošības protokolus. Kamēr mēs strādājam pie ši projekta uz laiku portāla apmeklētāju reitingu tabulas mūsu klientiem netiks demonstrētas un jauni saiti sistēmā netiks reģistrēti.
Lūdzam jūsu sapratni un garantējam, ka tiks darīts viss lai cik vien ātri iespējams mēs varētu atsākt savu darbu, bet pilnīgu 23 gadu veidotas sistēmas pārbūvi nevar paveikt ne vienas dienas ne arī vienas nedēļas laikā. Lūdzu saglabājiet esošās skaitītāju saites. Uzticīgajiem lietotājiem nodrošināsim bezmaksas papildus reklāmas iespējas. Paldies!
Reģistrācija

Pēc portēla atjaunošanas laipni lūgsim pievienoties on-line.lv reitingu sistēmai.

Kamēr notiek rekonstrukcija varat iepazīties ar lietošanas noteikumi.


1. Galvenie noteikumi
1.1. Reitinga sistēmā drīkst piedalīties jebkuras tematikas saiti, kas ir saistīti ar Latviju un atbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem:
    a) saita autors ir latvietis
    b) saita autors dzīvo Latvijā
    c) saits ir par Latviju
    d) saits ir latviešu valodā.
1.2. Ja saits atbilst 1.1. noteikumiem, pats saits var būt jebkurā valodā. Piemēram, lapa drīkst piedalīties reitinga sistēmā, ja Jūs dzīvojat Latvijā, bet savu mājas lapu veidojat ķiniešu valodā.
1.3. Reģistrējot saitu tas ir jāiekļauj kādā no tematiskām grupām.
1.4. Saitus, kuru aprakstos vai atsleāgs vārdos parādās vārdi "SEX" "XXX" "PORNO" "Erotika" utl, drīkst reģistrēt tikai sadaļās "Erotika" vai "XXX" un tie nepiedalās kopējā reitingu sistēmā.
1.5. Tīša saita reģistrācija tam neatbilstošā tematiskā grupā jeb kategorijā (piemēram, XXX saitu pie "Izglītības") ir rupjš pārkāpums un dalībnieks tiks izslēgts no mūsu sistēmas.
1.6. Reitinga sistēmā nedrīkst piedalīties saiti, kas satur jebkādu informāciju, ko neatļauj valsts likumdošana
1.7. Reitingu sistēmā reģistrēto saitu saturu mēs nepārbaudam un neuzņemamies nekādu atbildību par reitingu sistēmā reģistrēto saitu saturu. Tomēr mēs izslēgsim no mūsu dalībnieku saraksta tos saitus, par kuru neatbilstību noteikumiem mums tiks paziņots.
1.8. Skaitītāji, kuru saites norādīs uz nederīgām WEB adresēm, tiks dzēsti no reitingu sistēmas bez brīdinājuma.
1.9. Tiks dzēsti visi tie skaitītāji, kas ievietoti mājas lapās, kuras var veikt ļaunprātīgas darbības ar apmeklētāja datoru vai programmām.
1.10. Skaitītājs jānovieto tanī WEB lapā, kuras URL adresei norādīta reģistrācijas datos.

2. Skaitītāja lietošanas noteikumi
2.1. Katrai viena saita lapai drīkst reģistrēt savu skaitītāju.
2.2. Skaitītājam ir obligāti jābūt redzamam uz lapas.
2.3. Aizliegts slēpt skaitītāju.
2.4. Aizliegts vienā lapā ievietot vairākus on-line.lv skaitītājus.
2.5. Aizliegts mākslīgi ģenerēt apmeklējumus.
2.6. Aizliegts aprakstos lietot HTML tagus.

Ja kādi jautājumi, rakstiet [te]